ຕາມຂ່າວຫນັງສືພິມ ວຽງຈັນທາຍ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລັດຖະບານມີແຜນ ຈະຮັບລັດຖະກອນ 2,000 ຄົນໃນປີ 2020 ເພີ່ມຈາກຈຳນວນ 1,500 ໃນປີນີ້.

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ການເງີນ ໄດ້ລາຍງານແຜນການດັ່ງກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ເຊິ່ງກຳລັງດຳເນີນໃນປະຈຸບັນ.

ລັດຖະບານໄດ້ຂຶ້ນ ແຜນຕົວເລກລັດຖະກອນໃໝ່ 2,000 ຄົນໃນ ປີ 2020 ແລະ ໄດ້ຂື້ນແຜນລາຍ ຈ່າຍໄວ້ແລ້ວ.

ທ່ານ ສົມດີ ໄດ້ສະເໜີກອງປະຊຸມສະພາແຫງຊາດໃຫ້ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງ ເອົາຕົວເລກດັ່ງກ່າວ ແລະ ທ່ານ ຍັງກ່າວຕື່ມອີກວ່າ:

ໃນປີນີ້, ຈຳນວນພະນັກງານ ອອກຮັບອູດໜູນບໍານານມີປະມານ 4,000 ຄົນ ໂດຍອິງຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງພາຍໃນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ຂື້ນແຜນທົນແທນໄວ້ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການຂາດແຄນ.

ປີ 2018, ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ 1,500 ຄົນ, ຕົວເລກດັ່ງກ່າວຫຼຸດລົງຈາກ ປີ 2017 ແມ່ນ 3,000 ຄົນ ເນຶ່ອງຈາກລັດຖະບານເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງລັດ ຖະກອນກວມເອົາຈຳນວນຫລາຍ ທຽບໃສ່ປະຊາກອນ.

ການຫຼຸດຈຳນວນລັດຖະກອນໃນປີຜ່ານມານັ້ນແມ່ນເພື່ອປັບປຸງໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມກະທັດຮັດ, ມີປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນວຽກງານ ພະນັກງານຄົນໜຶ່ງສາມາດເຮັດຫຼາຍວຽກຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ອິງຕາມສະຖິຕິຂອງກະຊວງພາຍໃນ, ປະຈຸບັນ ຈຳນວນລັດຖະກອນມີທັງໝົດ 184,000 ຄົນ ຫລື ເທົ່າກັບ 2,8% ຂອງປະຊາກອນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ນສພ ວຽງຈັນທາຍ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here