ແຈ້ງການກ່ຽວກັບ ການສະໜອງນໍ້າປະປາ ບໍ່ພຽງພໍ ໃນເຂດເມືອງໄຊທານີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ຈັນທະບູລີ.
ກໍລະນີ ມີຄວາມຕ້ອງການນໍ້າປະປາທາງລົດ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຖັງເກັບນໍ້າ ແລະ ໂທແຈ້ງສາຍດ່ວນ 1169

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here