ປະຊາຊົນ ບ້ານດາກເຕີບ ເມືອງດາກຈືງ ແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້ອມແປງເສັ້ນທາງເຂົ້າບ້ານ ໄລຍະທາງ 678 ແມັດ, ສໍາລັບມື້ທໍາອິດແມ່ນມີປະຊາຊົນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 135 ຄົນ ໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການສ້ອມແປງ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການອາຫານໂລກ ແລະ ແຜນງານ ຄສພຕ

ຂໍ້ມູນ: ວິລະວົງ ວັນນະວົງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here