ຈາກກໍລະນີ ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກ ຊື່ວ່າ: Bounmy Tina ໄດ້ໂພສເລື່ອງລາວວ່າ: ຊາວບ້ານກ່າວຫາວ່າແມ່ຂອງລາວເປັນຜີປອບ ພ້ອມທັງຂັບໄລ່ຄອບຄົວອອກຈາກບ້ານ ທັງມີການຖີ້ມໝາກແຕກໃສ່ເຮືອນ ແລະ ເຜົາຖຽງນາ ອີກດ້ວຍ.

ຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຊາວເນັດ ຄອມເມັ້ນຖາມຫາກົດໝາຍບ້ານເມືອງເປັນຈໍານວນຫຼາຍ.​ ຖ້າອີງຕາມກົດໝາຍແລ້ວແມ່ນຈະມີດັ່ງນີ້:

ອີງຕາມປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ເລກທີ 26/ສພຊ ລົງວັນທີ 17 ພຶດສະພາ 2017 ມາດຕາ 206 ການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນອັບອາຍ. ບຸກຄົນໃດ ຫາກລະເມີດກຽດສັກສີຂອງບຸກຄົນອື່ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ ຈະຖືກຕໍານິວິຈານ ຫຼື ດັດສ້າງໂດຍບໍ່ຕັດອິນສະຫຼະພາບ ຫຼື ລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ສາມເດືອນ ຫາ​ ໜຶ່ງປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 1.000.000 ກີບ ຫາ 5.000.000 ກີບ

ແລະ ມາດຕາ 236 ການທໍາລາຍ ຫຼື ການເຮັດໃຫ້ຊັບເປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ. ບຸກຄົນໃດ ຫາກໄດ້ທໍາລາຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ຊັບຂອງຜູ້ອື່ນເປ່ເພໂດຍເຈດຕະນາ ດ້ວຍວິທີ ຫຼື ຮູບການໃດກໍຕາມ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ຫົກເດືອນ ຫາ ສາມປີ ແລະ ຈະຖືກປັບໃໝແຕ່ 3.000.000 ກີບ ຫາ 15.000.000 ກີບ

ໃນກໍລະນີ ກໍ່ຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ ຈະຖືກລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ແຕ່ ສາມປີ ຫາ ສີບປີ ແລະ ຖືກປັບໃໝ ແຕ່ 5.000.000 ກີບ ຫາ 10.000.000 ກີບ

ຄວາມພະຍາຍາມກໍ່ການກະທໍາຜິດ ກໍຈະຖືກລົງໂທດ.​

ຂໍ້ມູນທາງດ້ານກົດໝາຍ: ກະຊວງຍຸດຕິທໍາ, ກົມໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ພະແນກຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ແລະ ເວັບໄຊ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here