ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2019 – ພິທີລົງນາມເອກະສານແລກປ່ຽນສໍາລັບໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແມ່ນໄດ້ແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ເອກະສານດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການລົງນາມ ແລະ ແລກປ່ຽນໂດຍ ພະນະທ່ານ ວາກາມິຍະ ເຄັນຈິ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດຢິ່ປຸ່ນ ແລະ ພະນະທ່ານ ທອງຜ່ານ ສະຫວັນເພັດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ໂດຍມີ ພະນະທ່ານ ທາເຄວາກະ ເຄໂຊ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຍີ່ປຸ່ນປະຈຳ ສປປລາວ ແລະ ໂຕແທນຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ສໍາລັບມູນຄ່າຂອງໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້ານັ້ນແມ່ນມີມູນຄ່າທັງໝົດ 1,922 ລ້ານເຢັນ (ປະມານ 17.8 ລ້ານໂດລ້າສະຫະລັດ).

ເນື້ອໃນຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ໂຄງການນີ້ຈະປັບປຸງລະບົບນ້ຳປະປາທີ່ເມືອງຫຼວງພະບາງຜ່ານການສ້ອມແປງໂຮງງານບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ, ສ້ອມແປງ ແລະ ຂະຍາຍທໍ່ສົ່ງນ້ຳ, ແລະ ອຸປະກອນສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສຳລັບລະບົບລະບາຍນ້ຳ. ຈຳນວນປະຊາກອນໃນຂົງເຂດເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຈຳນວນ 73,593 ຄົນ, ພື້ນທີ່ກວ້າງກວ່າ 68,695 m2, ໂດຍຕັ້ງເປົ້າວ່າຈະສຳເລັດໃນປີ 2025.

ການຊ່ວຍເຫຼືອຈະມາໃນຮູບແບບຂອງການບໍລິການນ້ຳປະປາກວມອັດຕາເອົາ 91.2% ພາຍໃນຂົງເຂດໂຕເມືອງຫຼວງພະບາງ ໃນປີ 2017, ເຊິ່ງທະລຸກາຍເປົ້າໝາຍໂຕເລກທີ່ໄດ້ກຳນົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າໃນປັດຈຸບັນ, ລະບົບນ້ຳປະປາໃນໂຕເມືອງນັ້ນຍັງຄົງພົບພໍ້ບັນຫາຫຼາຍຢ່າງ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວປະກອບມີນ້ຳຮົ່ວມາຈາກລະບົບທໍ່ສົ່ງ, ແລະ ການແຈກຢາຍລະບົບທໍ່ສົ່ງໃນເຂດທາງເໜືອ ແລະ ໃຕ້ນັ້ນມີຈຳນວນບໍ່ພຽງພໍ.

ຂໍ້ມູນ ແລະ ຮູບພາບ: Embassy of Janpan In Laos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here