Kees Sprengers (The Boat Landing Cookbook)

ໝາກແຂ່ນ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍໃນລາວ ໂດຍສະເພາະພາກເໜືອ, ຈະມີລົດຊາດຄ້າຍຄືພິກໄທເຊຊວນ ແຕ່ຈະມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ສີດຳເຂັ້ມກ່ວາ. ສ່ວນໃຫ່ຍຊາວອາຄານິຍົມຮັບປະທານແຈ່ວໝາກແຂ່ນກັບປີ້ງຊີ້ນ ໂດຍສະເພາະປີ້ງຊີ້ນໝູ.

ສ່ວນປະສົມ
ໝາກແຂ່ນແຫ້ງ ຂົ້ວໃສ່ໝໍ້ຄາງ 1/2-1 ບ່ວງຊາ
• ກະທຽມ 6 ກີບ, ຈີ່ສຸກ
• ໝາກເຜັດດິບ15ໜ່ວຍນ້ອຍ ຫຼື ໝາກເຜັດໃຫ່ຍ 4 ໜ່ວຍ, ຈີ່ສຸກ
• ເກືອ 1/2-1 ບ່ວງຊາ
• ສະອິວ 1 ບ່ວງແກງ
• ກິນກັບປີ້ງໝູ ຫຼື ປີ້ງໄກ່

ວີທີປຸງແຕ່ງ

  1. ແກະເປືອກກະທຽມທີ່ໄໝ້ອອກໃຫ້ໝົດ
  2. ໃສ່ເກືອແລະ ໝາກແຂ່ນລົງຄົກມຕຳໝາກແຂ່ນໃຫ້ມຸ່ນລະອຽດ ຫຼັງຈາກ ນັ້ນໃສ່ໝາກເຜັດ ແລະ ກະທຽມລົງໄປ ແລ້ວຕຳອີກເທື່ອໜຶ່ງ
  3. ຖ້າໃສ່ໝາກເຜັດໃຫ່ຍ ໃຫ້ຊອຍກ່ອນທີ່ຈະໃສ່ລົງຄົກ
  4. ໃສ່ສະອິວ ເພື່ອເພີ່ມລົດຊາດ ຫຼື ຈະໃສ່ເກືອ, ໝາກແຂ່ນເພີ່ມຕາມຕ້ອງການ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ອາຫານພາກເໜືອລາວ ປຶ້ມສູດອາຫານເຮືອນພັກທ່າເຮືອ, ເວບໄຊ ພາເຂົ້າລາວ


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here