ມາຮອດປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊວ່ຍຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນແຜນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຂອງລັດຖະບານ, ທັງຊ່ວຍຊຸກຍູ້-ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ຄືເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມຮູ້, ມີທັກສະໃນການພັດທະນາ, ສ້າງສາຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ.

ໂດຍທາງບໍລິສັດໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານສະໜັບໜູນ, ຊ່ວຍເຫລືອວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ປຸກລະດົມປະຊາຊົນທໍາມາຫາກິນ ດ້ວຍວິທີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນເຮັດການຜະລິດກະສີກໍາປູກພືດ-ຜັກ ປອດສານພິດເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບໂຄງການ. 

ຕາມບົດລາຍງານປະຈໍາປີ 2019 ຂອງບໍລິສັດພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ໂຄງການ ຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ແລະ ໂຮງງານຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ຄໍາ-ເງິນບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ໃນປີ 2018 ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍຊື້ສິນຄ້າໂດຍກົງຈາກທຸລະກິດຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນສູງເຖິງ 1 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ.

ພ້ອມນັ້ນ, ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນທຶນຮອນເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດ ທະນາຊຸມຊົນ ຫລາຍກວ່າ 600.000 ໂດລາ ເຊິ່ງປະກອບມີ ວຽກງານການບໍຈາກ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.ນອກນັ້ນ ບໍລິສັດ ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຖະໜົນຫົນ ທາງ, ໄຟຟ້າ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ເພື່ອຊ່ວຍເຊື່ອມໂຍງເສດຖະກິດຊຸມຊົນເຂົ້າກັບເສດຖະກິດແຫ່ງ ຊາດ, ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ, ຊ່ວຍປັບປຸງ ກໍ່ສ້າງອາຄານຮຽນ ແລະ ສຸກສາລາ. 

ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

ປີ 2018 ຜ່ານມາ ບໍລິສັດພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ໄດ້ກໍ່ສ້າງ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມອາດສາມາດຂອງແຮງງານທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄືແຮງງານຄົນລາວກວມເຖິງ 92% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ ເຊິ່ງແຮງງານແມ່ຍິງກວມເອົາ 19%. ມາຮອດທ້າຍປີ 2018 ບໍລິສັດ ໄດ້ມີການຜະລິດສະສົມທັງໝົດ ຄື ຜະລິດທອງໄດ້ 748.000 ໂຕນ, ຜະລິດຄໍາໄດ້ 1,48 ລ້ານອອນ ແລະ ເງິນໄດ້ 10,38 ລ້ານອອນ.

ປີ 2018 ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິງ ມີອາຍຸການດໍາເນີນງານຄົບຮອບ 10 ປີ ບໍລິສັດແພນອອສ ຈໍາກັດຖືຫຸ້ນ 90% ແລະ ລັດຖະບານລາວຖືຫຸ້ນ 10%, ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິງ ເປັນບໍລິສັດ ທີ່ນໍາໜ້າດ້ານການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດແຮ່ທອງ-ຄໍາ ໃນ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ປະເທດລາວ Pathedlao

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here