ຫໍຫຼັກເມືອງວຽງຈັນ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນບ່ອນປົກປັກຮັກສາຮ່ອງຮອຍມໍລະດົກທາງປະຫວັດສາດ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ ເຊິ່ງຄົ້ນຄວ້າວິໄຈໂດຍນັກບູຮານຄະດີແລ້ວພົບວ່າ: ເປັນວັດຖຸບູຮານທີ່ປະກອບເຂົ້າໃນພິທີການກໍ່ສ້າງເສົາຫຼັກເມືອງວຽງຈັນໃນສະໄໝກ່ອນໂດຍໄດ້ພົບຫີນຫຼັກເມືອງ ຈຳນວນ 473 ຫຼັກ ສ່ວນໃຫຍ່ຟອກດ້ວຍຄໍາປິວ ແລະ ແກະສະຫຼັກເປັນລວດລາຍຫຼາຍຮູບແບບທີ່ງົດງາມ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນລາວບູຮານໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າ ແລະ ຄວາມໝາຍສຳຄັນອັນສູງສົ່ງຕໍ່ວັດຖຸເຫຼົ່ານັ້ນ.

ສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນເພິ່ນໄດ້ຄົ້ນພົບສີລາຈາລຶກ 1 ແຜ່ນທີ່ໄດ້ລະບຸເລີກຍາມກົງກັບມື້ ວັນຈັນ, ແຮມ 10 ຄໍ່າເດືອນ 3, ຈສ. 901 ປີກຸນ ປີກັດໃຄ້, ເຊິ່ງກົງກັບວັນທີ 16 ກຸມພາ ຄສ 1540 ຣາຊະການຂອງພະເຈົ້າໂພທິຊະຣາຊເຊິ່ງເປັນພະບິດາຂອງພະເຈົ້າໄຊຍະເຊດຖາທິຣາຊ ກຸ່ມຫີນຫຼັກເມືອງດັ່ງກ່າວຖືກຈັດວາງໄວ້ເປັນ 3 ກຸ່ມຫ່າງກັນປະມານ 1,5 ແມັດ ແລະ ຫໍຫຼັກເມືອງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ນີ້ ແມ່ນກວມເອົາຫີນເສມາທັງ 3 ກຸ່ມ ແລະ ຖືເປັນຈຸດໃຈກາງ ທັງນີ້ກໍເພື່ອຈະຮັກສາຄວາມໝາຍອັນສັກສິດຂອງຈຸດທີ່ຕັ້ງເດີມເຊິ່ງບັນພະບູລຸດຂອງພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດເອົາໄວ້ແລ້ວນັ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດຮີດເກົ່າຄອງເດີມທີ່ມີມາແຕ່ບູຮານ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here