GREEN SEASON ແບບນີ້ ຫຼາຍໆຄົນກໍຢາກໄປທ່ຽວທາມກາງທໍາມະຊາດ ແລະ ການຕັ້ງແຄ້ມ ນອນຟັງສຽງທໍາມະຊາດ ຕື່ນຂື້ນກັບອາກາດທີ່ສົດຊື່ນ. ແຕ່ມື້ພັກຜ່ອນມີພຽງ ເສົາ ກັບ ທິດເທົ່ານັ້ນ ຈະອອກໄປຕ່າງແຂວງ ກໍຫຍຸ້ງຍາກ. ມື້ນີ້ອິນໄຊລາວເລີຍເອົາ ໜື່ງຈຸດຕັ້ງແຄ້ມ ທີ່ບໍ່ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫຼາຍ “ສວນ ໄອດີ FRESH AND NATURAL “ ບ້ານ ອ່າງໃຫ່ຍ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວຽງຈັນ ( ທາງໄປເມືອງ ສັງທອງ).

ເປັນສະຖານທີ່ຕັ້ງແຄ້ມທີ່ຕິດກັບແຄມທາງ ແລະ ແຄມຂອງ ການເດີນທາງສະດວກ ໄດ້ກີ່ນອາຍຄວາມເປັນທໍາມະຊາດ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເດີນທາງອອກໄປຕ່າງແຂວງ. 

ສໍາລັບເຕັ້ນແມ່ນເພີ່ນມີໃຫ້ເຊົ່າທັງເຕັ້ນນ້ອຍ ແລະ ໃຫ່ຍ. ພິເສດທຸກຄົນທີ່ເດີນທາງມາ ສາມາດເອົາອາຫານມາແຕ່ງກີນເອງໄດ້ ເພາະຢູ່ນີ້ມີຊຸດເຮືອນຄົວໃຫ້ເຊົ່າເຊັ່ນກັນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here