ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມກັບ ກົມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງອົງການ ສປຊ (UN-DESA), ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບໃຫ້ແກ່ກອງເລຂາ ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ(ປພຍ) ແລະ ຄະນະຈຸດປະສານງານ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດສູງ. 

ການອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ຍັງເປັນການສົ່ງເສີມການປະສານງານ ເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວາລະປີ 2030 ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອຍົກລະດັບ ບັນດາວິຊາການຂອງກອງເລຂາ ປພຍ ກ່ຽວກັບການສ້າງແຜນງານ, ນະໂຍ ບາຍ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ເພື່ອປັບປຸງການປະສານງານ ກັບບັນດາຈຸດປະສານງານ ປພຍ ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນແນໃສ່ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງບັນດາຈຸດປະສານງານ ປພຍ ຂອງແຕ່ ລະກະຊວງ ກ່ຽວກັບການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ໂດຍສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພື່ອສາມາດບັນລຸໄດ້ແນວທາງການພັດ ທະນາທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ການບໍ່ປະປ່ອຍຜູ້ໃດໄວ້ທາງຫລັງ.

ທີ່ມາ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here