ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ(ທຫລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການຂັ້ນສູງ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊຳລະສະສາງ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໄດ້ເຊີນຄະນະນໍາ ແລະ ພະນັກງານຈາກຫລາຍກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນນຳກັນ ຊຶ່ງເປັນຫົວຂໍ້ໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນນອນໃນ 3 ພາລະບົດບາດຂອງ ທຫລ ໃນໄລຍະໃໝ່ ຄື:

ການຮັກສາສະ ຖຽນລະພາບດ້ານເງິນຕາ.

ຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ

ແລະ ວຽກງານຊຳລະສະສາງ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພໝັ້ນຄົງ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ທ່ານນາງ ວັດທະນາ ດາລາລອຍ ໄດ້ເນັ້ນວ່າ: ວຽກງານຊຳລະສະສາງເປັນພາກລວມຂອງ ສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ມາເຖິງປັດຈຸບັນ ມີຫລາຍປະເທດ ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຊຳລະສະສາງ, ມີການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນແບບໃໝ່ ຕິດພັນກັບການຊຳລະສະສາງ ເຮັດໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໄປໄວ ມີຫລາຍຊະນິດ ຫລາຍປະເພດ ແລະ ມີຫລາຍປະເທດ ບໍ່ໄດ້ພົກພາເງິນສົດ ຊຶ່ງມີການຊຳລະຜ່ານລະບົບມືຖື ແລະ ລະບົບບັດ.

ສະນັ້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ສາມາດໄປໄດ້ຢ່າງມີລະບົບລະບຽບ ຫລື ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ເໝາະກັບສະພາບຂອງລາວ ເຮັດແນວໃດໃຫ້ການພັດທະນາວຽກງານຊຳລະສະສາງ ທັງເປັນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເສດຖະກິດການເງິນ, ວຽກງານການເງິນ- ການທະນາຄານ ແລະ ບໍ່ເປັນການກົດໜ່ວງວຽກງານອື່ນ, ພວກເຮົາ ມີຄວາມຈໍາເປັນສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຊຳລະສະສາງຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທຽບກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ທີ່ມາ: ສຳນັກຂ່າວສານປະເທດລາວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here