ວິທະຍາເຂດໃໝ່ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນ ເຊີ່ງຕັ້ງຢູ່ບ້ານຊຽງດາ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈະສາມາດຮອງຮັບຈໍານວນນັກຮຽນຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກສືກສາໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 200 ຄົນ ແລະ ການກໍ່ສ້າງວິທະຍາເຂດໃໝ່ນີ້ຈະໃຫ້ສໍາເລັດ ພາຍໃນ 12 ເດືອນ.

ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບການຊ່າງລາວ-ເຢຍລະມັນແຫ່ງທໍາອິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1964 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.ພິທີເປີດການກໍ່ສ້າງວິທະຍາເຂດວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວໃດ້ຖືກຈັດຂື້ນໃນອາທິດຜ່ານມານີ້ຢູ່ທີ່ບ້ານຊຽງດາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ການກໍ່ສ້າງວິທະຍາເຂດໃໝ່ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກລາວ-ເຢຍລະມັນນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ງົບປະມານການ ຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍລະຫ່ວາງ ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ.ປີ 2018 ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ອະນຸນັດເງີນ 50 ລ້ານເອີໂລ ໃຫ້ລັດຖະບານລາວພາຍໃຕ້ກອບການຮ່ວມມືດ້ານການເງີນ ແລະ ດ້ານເຕັກນິກ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here