ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູຫຼັງເກີດໄພພິບັດຂອງ ສປປລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 8 ເມສາ 2019 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວາງທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າກ່ຽວກັບສ້າງຍຸດທະສາດການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ ຫຼັງຈາກນ້ຳຖ້ວມໃນປີ 2018, ໂດຍສືບເນື່ອງມາຈາກສິ່ງທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຈາກການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດ (PDNA). ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳແພງ ໄຊສົມແພງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ (ຮສສ) ແລະປະທານຮ່ວມຂອງທ່ານນາງ ຄາຣີນາ ອີມໂມເນັນ ຫົວໜ້າອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາປະຈໍາລາວ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອີຢູ, ບັນດາຕາງໜ້າຈາກກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ

ທ່ານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ ກ່າວວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດເກີດຂຶ້ນໃນປີຜ່ານມາ, ປະຈຸບັນ ໂດຍໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳຂອງຄະນະພັກ-ຄະນະນຳ ໃນແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນອື່ນໆ ເຮັດໃຫ້ສະພາບໄພພິບັດໄດ້ເຂົ້າສູ່ສະພາບປົກກະຕິ, ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນ, ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ, ບັນດາພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ຈຳເປັນ ກໍໄດ້ຮັບການບູລະນະ ສ້ອມແປງ ເປັນຕົ້ນເສັ້ນທາງ, ຂົວ, ຕຶກອາຄານຂອງລັດ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ສຸກ ສາລາອື່ນໆ ແລະເພື່ອຮັບປະກັບໃຫ້ແກ່ວຽກງານຟື້ນຟູ ບູລະນະ ກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ຫຼັງໄພພິບັດ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະປະສິດທິຜົນ, ລັດຖະບານ ກໍຄືຄະນະນະກຳມະການປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ໂດຍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາຕົ້ນຕໍແມ່ນ ອົງການ ສປຊ ເພື່ອການພັດທະນາ, ທະນາຄານໂລກ, ສະພາບເອີຣົບ (ອີຢູ) ໄດ້ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງເກີດໄພພິບັດຢູ່ບັນດາແຂວງທີ່ຖືກກະທົບຈາກໄພນ້ຳຖ້ວມໃນທົ່ວປະເທດ.

ໂດຍບົດລາຍງານການປະເມີນໃຫ້ຮູ້ວ່າຄວາມເສຍຫາຍ ແລະການສູນເສຍຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມປີ 2018 ມູນຄ່າທັງໝົດ 3,16 ພັນຕື້ກີບ ປະມານ 372 ລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 2,1% ຂອງລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ທີ່ຄາດຄະເນໃນປີ 2018 ຂອງທົ່ວປະເທດ ແລະຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການດ້ານງົບປະມານໃນການຟື້ນຟູ 4,42 ພັນຕື້ກີບ ປະມານ 520 ລ້ານໂດລາ. ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນພື້ນຖານສຳລັບການວາງແຜນເພື່ອຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດ, ພ້ອມທັງເປັນຂໍ້ມູນຊ່ວຍໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ສາມາດຈັດບູລິມະສິດກິດຈະກຳສຳລັບການຟື້ນຟູ ແລະການສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນວຽກດັ່ງກ່າວ ແລະຜົນຂອງການປະເມີນ ຍັງໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ອນກອງປະຊຸມໂຕະມົນເດືອນພະຈິກປີຜ່ານມາ ແລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນຂອງລັດຖະບານປະຈຳປີ 2018 ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ

ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ດັ່ງນັ້ນ ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ທີ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຜົນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດປີ 2018, ການລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າວຽກຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດຈາກຂະແໜງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເປັນຕົ້ນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ, ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ, ກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້, ສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ ແລະກີລາ, ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ຫ້ອງການສຳນັກງານນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ໃນນາມໜ່ວຍງານປະສານງານ ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດແກ້ໄຂໄພພິບັດລະດັບຊາດ, ພ້ອມທັງ ຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດ ການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດທີ່ອີງໃສ່ຜົນຂອງການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ PDNA, ຊຶ່ງຈະໄດ້ພ້ອມກັນປຶກສາຫາລື ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ວຽກງານການຟື້ນຟູຫຼັງໄພພິບັດໃຫ້ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະມີຜົນສຳເລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here