ເພື່ອນໆມັກກ່ຽວກັບຮູບເງົາເອນິເມຊັ້ນເຊັ່ນ Kunng Fu Panda ແລະ Shrek ຄືກັບພວກເຮົາບໍ່? ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງຮູບເງົາອານິເມຊັນ ທີ່ໄດ້ຮັບຮາງວັນ ອອດສກາ ທ່ານ ອາຣອນ ວອນເນີ Aron Warner ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາອານິເມຊັນເລື່ອງ (Shrek; Shrek 2) ແລະ ນັກສິລະປະພັດທະນາດ້ານຮູບພາບ ທ່ານ ອາເທີ ຟົງ Arthur Fong ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເປັນຜູ້ຜະລິດເລື່ອງ (The Croods; Kung Fu Panda 3) ໄດ້ນໍາພາການຈັດຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະບາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ສ້າງ ແລະ ນັກຂຽນບົດຮູບເງົາ ຈາກ 8 ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງຈະໄດ້ລົງມືພາກປະຕິບັດ ແລະ ລົງເລິກເຮັດຕົວຈິງ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ພັດທະນາທັກສະການເລົ່າເລື່ອງ ໂດຍຜ່ານ ການສ້າງໂຄງສ້າງ ແລະ ການອອກແບບ.

ທາງຜູ້ຈັດງານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ເຕັກນິກການນໍາສະເໜີໄອເດຍຂອງເລື່ອງ ໃຫ້ກັບບັນດານັກລົງທຶນ ແລະ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນດ້ານທຸລະກິດ ເພື່ອວ່າຮູບເງົາຈະສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນ ແລະ ນຳໄປສູ່ ການເພີ່ມຄວາມສົນໃຈໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ຢູ່ຂົງເຂດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ຮຽນຮູເພີ່ມຕື່ມໄດ້ທີ່ https://bit.ly/2Bhuwhw

ທີ່​ມາ: facebook.com/10157054677334916

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here