ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເປັນພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບດຳເນີນໂຄງການພັດທະນາເຂດອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ຊຶ່ງຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານມາສະເໜີທ່ານ ຈາກບາງກອກ.


ທ່ານພວງປະລິສັກ ປະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຸດທີ 8 ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບດຳເນີນການພັດທະນາເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າເທີນນາກາຍ ແລະ
ເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ໃຫ້ເປັນໂຕແບບຂອງການພັດທະນາເຂດອຸດທະຍານແຫ່ງຊາດເພື່ອໃຫ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຍຸດທະສາດການພັດທະນາປະເທດຢ່າງຍືນຍົງ


ພ້ອມກັນນີ້ ລັດຖະບານລາວຍັງໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຟື້ນຟູປ່າໄມ້ໃຫ້ໄດ້ໃນເນື້ອທີ່37,000 ເຮັກຕາ ໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນສະພາບພື້ນທີ່ປ່າໄມ້ ທີ່ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູຮວມເຖິງການກຳນົດຂອບເຂດ ການປັກຫລັກໝາຍ
ແລະການຕິດປ້າຍເຂດຟື້ນຟູປ່າໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະຊັດເຈນ.


ແຜນທີ່ ບ່ອນຕັ້ງນໍ້າເທີນສອງ 

ອ່ານຕໍ່: https://lao.voanews.com/a/lao-na-has-assigned-ministry-ofa-griculture-to-develop-national-parks/4489117.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here